☝️مطمئن باشید که بازی، مهم ترین کاری است که هر کودکی باید انجام دهد.

هیچ کلاس آموزشی👨‍🏫، ابزار آموزشی نمی تواند اهمیت ساعات بازی آزاد کودکان را پر کند.

❌هرگز سعی نکنید با آموزش مستقیم و به هدف رشد هوش کودک ، از ساعات بازی او کم کنید‼️

✅ درگیر کردن ذهن کودکان در قالب بازی های دسته جمعی و ذهنی، شما را راحت تر به هدفتان نزدیک میکند

برای دیدن اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید

برای دیدن فروشگاه اینجا کلیک کنید