برای تشویق عملی کودکان دادن جایزه ، هدیه و مانند آن ، بردن به گردش و تفریح ، اجازه بازی یا بیرون رفتن با دوستان ، از موارد تشویق عملی است که با توجه به سن کودک می توان آن ها را به کار بست.

تشویق عملی کودک
تشویق عملی کودک

برای تاثیر تشویق باید به چند نکته توجه شود:
۱- تشویق وسیله‌ای برای برانگیختن و تقویت است و نباید خودش به صورت هدف درآید و همه فکر و همت کودک را مشغول کند. تناوب در تشویق و بالا بردن آن از سطح عینی و مادی به سطح اجتماعی و معنوی این مشکل را تا حدی برطرف میکند.
۲- تشویق نباید حالت رشوه پیدا کند؛ به این صورت که چیزی را به کودک بدهیم تا کار مورد نظر را انجام دهد ، بلکه پس از انجام عمل او را تشویق کنیم و علت تشویق را نیز برای کودک روشن نماییم.
۳- به موقع و متناسب با رفتارش ، او را تشویق کنیم.
۴- تشویق را در حضور کودکان دیگر انجام دهیم ، زیرا تاثیر بیشتری بر فرد دارد و دیگران را نیز بر می‌انگیزد.

تشویق عملی

محصولات بانوان

پد بهداشتي

مخصوص ايام عادات ماهانه – رفع عفونت

محصولات کودک

پوشک بچه

پوشک قابل شستشوي دائمي

پوشينه بزرگسال

اينستاگرام ما

در اينستاگرام با نظرات کاربران بيشر آشنا شويد.