چرا تماس پوست کودک با پوست مادر بلافاصله بعد از زایمان تاکید می شود؟

پوست کودک
پوست کودک

۱- سبب آرامش مادر و نوزاد می شود.

۲- باعث گرم شدن نوزاد و عدم سقوط درجه حرارت بدنش میشود.

۳- پیوند عاطفی مادر و نوزاد را تسریع و تسهیل می کند و اثرات مفید آن برتکامل شخصیت و تعادل روانی در سال های بعدی زندگی باقی می ماند.

۴- بعلاوه به شروع تغذیه از پستان و برقراری جریان شیر کمک می کند.

۵- تنفس و ضربان قلب نوزاد را منظم می کند.

۶- بخاطر آشنایی نوزاد با میکروب های بدن مادر، دفاع بدن او بهتر می شود، گریه نوزاد کمترو استرس و صرف انرژی کاهش می یابد.

۷- به نوزاد اجازه می دهد پستان را پیدا کند و آنرا بگیرد و خودش شروع به تغذیه نماید.

دیدن همه مقالات

دیدن محصولات پوشک کودک