نگاه محبت آمیز، لبخند و هر گونه احساس تایید و ملاطفت از طرف والدین در تشویق کودک و ایجاد احساس مثبت در او نقش موثری دارد، زیرا انسان، به ویژه کودک به توجه و محبت دیگران نیازمند است.
این امور جنبه غیر کلامی دارد و نوعی رابطه واقعی و حقیقی بین کودک و والدین ایجاد می کند و در این حالت، کودک به تکرار رفتار مورد نظر ،تمایل پیدا می کند.
کودک در مراحل اولیه ی رشد تا اجتماعی شدنش، بیشتر به روابط غیر کلامی توجه دارد و والدین نیز باید از همین طریق در او تاثیر گذار باشند.

تشویق زبانی
تشویق زبانی

محصولات بانوان

پد بهداشتي

مخصوص ايام عادات ماهانه – رفع عفونت

محصولات کودک

پوشک بچه

پوشک قابل شستشوي دائمي

پوشينه بزرگسال

اينستاگرام ما

در اينستاگرام با نظرات کاربران بيشر آشنا شويد.