چرا بچم حسود شده؟!

حسادت یک واکنش هیجانی است که حدود ۲سالگی آغاز می شود و ممکن است تا بزرگسالی ادامه یابد.

هنگامی که کودک ،عاطفه یا محبتی را (از نظر خود) از دست داده باشد حسادت ایجاد می شود.

شاید فکر کنید توجه یا محبتی را از فرزندتان دریغ نکرده اید اما باید ازدید یک کودک به رفتارهای خود نگاه کنید تا متوجه شوید!

پس بیشتر به رفتارهای خود دقت کنید!

برای جلوگیری از دامن زدن به حسادت فرزندتان و کنترل آن،باید به او اطمینان دهید که هیچ شخصی (برادر،خواهر،فرزند رفیقتان و …)یا هیچ وسیله ای(ماشین،موبایل و…)قرار نیست جای او را پر کند!

برای دیدن اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید

برای دیدن فروشگاه اینجا کلیک کنید