😰نگرانی و اضطراب مادر ها در دوران استقلال از پوشک یک امر طبیعی است🙇‍♂

خستگی های مادر  ناشی از تکرار و تمرین با کودک برای گفتن
👼🏻مامان جیش دارم👼🏻
شاید کمی فراتر از صبر شما باشد❗️

در این دوران، با وجود تمام تمرینات و تشویقات ، حتما خیس شدن شلوار و فرش و… را توسط کودکان خواهید دید

راه حل مشکلتان اینجاست:

🦋با یکتا همراه باشید تا راه حل مشکلتان را بیابید🦋

برای دیدن اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید

برای دیدن فروشگاه اینجا کلیک کنید