در تربیت، کافیست زاویه نگاهمان را تغییر دهیم.
🌹🌹

فرزندانمان اگر یک خصوصیت منفی داشته باشند درعوض ده ویژگی مثبت دارند. نگاه ما باید مثبت باشد

نکات مثبت را تقویت کنید و به زبان بیاورید

والدین نباید تنها خصوصیات منفی را ببینند .نکات مثبت بچه ها را ببینید و به زبان بیاوردید تا تقویت شود.

برای دیدن اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید

برای دیدن فروشگاه اینجا کلیک کنید