نشانه های کمبود ویتامین D در کودکان:

نشانه های کمبود ویتامین D در کودکان:
کمبود ویتامین
کمبود ویتامین

🔰تأخیر در دندان درآوردن
🔰بی میلی به راه رفتن
🔰بیماریهای عفونی
🔰کوتاهی قد
🔰تعرق

برای دیدن اینستاگرام ما اینجا کلیک کنید

برای دیدن فروشگاه اینجا کلیک کنید