چگونه کسب درآمد را شروع کنم؟

ابتدا باید ثبت نام کنید :

ثبت نام کسب درآمد
گزینه های فوق را تکمیل کنید.

سپس وارد پنل خود شود

پس از ورود به پنل همکاری

اولین کار که برای شروع لازم دارید تهیه لینک اختصاصی هست.

وارد منو بازاریابی شوید و از لینک بازاریابی را کپی کنید.

این لینک را در مکانهایی که تبلیغ میکنید برای مخاطب هدف قرار دهید.

وقتی لینک اختصاصی خود را پخش میکنید.
بازدیدهای شما از سایت یکتا شروع میشود.
تعداد و مشخصات بازدید کننده در پنل شما قابل دیدن هست.
وقتی بازدید کننده ثبت نام میکند (یک ورودی ) برای شما ثبت میشود. معادل ۵۰۰ تومان همان لحظه برای شما لحاظ میشود.
وقتی بازدید کننده اقدام به خرید میکند . برای شما یک (ورودی) حساب میشود.
وقتی خرید خود را تکمیل میکند برای شما (ورودی پرداخت نشده) لحاظ میشود.
ورودی های پرداخت نشده یعنی درآمدی که پول آن را از سایت یکتا دریافت نکرده اید.

درصد فروش از هر فاکتور برای شما در سطح A معادل ۷ درصد محاسبه میشود.

گزارشات:
تعداد بازدیدهای توسط شما دیده میشود.
تعداد بازدیدهایی که به ورودی تبدیل شده نمایش داده شده.
میزان موفقیت شما به درصد دیده میشود.

سایر موارد :

ایتم های پنل همکاری :
🔻مجموع ورودی ها : تعداد کاربرانی که از طریق شما اقدام به خرید کرده و یا ثبت نام کرده اند.
🔻ورودی های پرداخت نشده : تعداد کاربرانی که خرید قطعی کرده یا ثبت نام را تکمیل کرده اند.
🔻ورودی های پردخت شده: تعدادی که با شما تسویه حساب کرده ایم.
🔴موجودی حساب شما : مبلغی که تا اکنون کسب کرده اید.