به یکتاپلاس خوش آمدید
تماس پوست کودک و مادر هنگام زایمان مادر
تماس پوست کودک و مادر هنگام زایمان
چرا تماس پوست کودک با پوست مادر بلافاصله بعد از زایمان تاکید می شود؟ پوست کودک ۱- سبب...
2 سال قبل